Tansiyon Ölçüm Simülatörü - HP ile

Tansiyon Ölçüm Simülatörü - HP ile

Marka: Nasco/Simulaids
Ürün Kodu: LF01129U
 


Kan Basıncı Simülatörü, fiziksel değerlendirmeyi öğretir ve öğrencilerin tansiyon almaları için öğretimde karşılaşılan belirsizliklerin giderilmesine yardımcı olur. Bu gerçekçi simülatör, hem sistolik hem de diyastolik basınçların değerlerinin ayarlanmasını sağlar. Gerçek klinik deneyimden önce kan basıncı seslerini dinlemek ve ayırt etmek için mükemmel bir yol sağlar. Beş Korotkoff fazını sesli olarak ayırt etmek mümkündür. Canlı bir hastayla çalışırken çoğu kez, baskılar, zorlama yapmakta, öğrenci yeterliliğinin doğru değerlendirilmesini neredeyse imkansız hale getirmekte ve öğrencinin özgüvenini zayıflatmaktadır. Bu gerçekçi ünite ile, öğrenci önceden belirlenmiş sonuçları bulabilir ve öğrencinin prosedürü doğru bir şekilde yerine getirip getirmediğini öğretim görevlisi hatasız bir şekilde bilir. Amfili hoparlör sayesin de sesleri dışa vererek gurup eğitimleri için simüle edilebilir ve hoparlörden sesler duyulabilir. Simülatöre ait özel tansiyon aleti, elektronik kontrol ünitesi (altı ‥ AA ”piller ile), kullanım kılavuzu ve yumuşak taşıma çantası bulunan  Kan Basıncı Kolunu içerir. Özel bir stetoskop gerekli değildir (stetoskop dahil değildir). 

Özellikleri şunlardır:

► İsteğe bağlı harici hoparlör
 Yeniden tasarlanan ve dayanıklı kontrol ünitesi
 Palpe edilebilen radyal nabız
 Basit kalibrasyon prosedürü

Kontrol Ünitesi Eğitmene şunları sağlar:

► Nabız hızını ayarlama
 Sistolik ve diyastolik ayarları seçme
 Ses seviyesini ayarlama
 Oskültasyon boşluğunu açar veya kapatır
 Herhangi bir tansiyon aleti ile kullanım için üniteyi kolayca kalibre etme