Pediatrik Lomber Fonksiyon Simülatörü

Pediatrik Lomber Fonksiyon Simülatörü

Marka: Nasco/Simulaids
Ürün Kodu: LF01000U
 


Bebekler de genellikle bir beyin omurilik sıvısı (BOS) örneği toplamak, beyin-omurilik sıvısı basıncını ölçmek veya intratekal olarak ilaç enjekte etmek için kullanılan bir teşhis prosedürü olarak lomber ponksiyon gereklidir. Bu simülatörü, sol lateral dekübitus pozisyonunda boyun ve dizler bükülerek, gerekli fetal pozisyona yaklaşan 10-12 aylık bir bebeği temsil eder. Gömülü iliak kret, istisnai gerçeklik sağlarken, çıkarılabilir omurga, omurga kanalı ve cilt pedi, eğitimi basit ve sorunsuz hale getirir. Lomber ponksiyon L3-L4, L4-L5 veya L5-S1 boşluklarında gerçekleştirilebilir. Doğru bölge iliyak krest ve omurga palpasyonu ile yerleştirilebilir. Spinal iğne yavaşça uygun alana ilerledikçegerçekçilik hissi hissedilecektir. İğne uygun pozisyondayken sıvı akacaktır. Öğrenciler, hem bu çekici hem de anatomik olarak doğru olan bir simülatör üzerinde bu hassas ve yaygın olarak uygulanan prosedürü uygulama fırsatını elde edeceklerdir.

Yararları:
► Pediatrik lomber ponksiyon prosedürlerine özgü temel becerileri hedefler.
► Önemli yerlerin palpasyonu
► Cilt hazırlığı
► İğne konumlandırma ve yerleştirme
► Beyin omurilik sıvısı simüle etme
► Beyin omurilik sıvısı basıncını ölçümü
► Intratekal enjeksiyonlar

Özellikler:
► Anatomik olarak doğru ve palpabl
► Doğru vücut pozisyonu
► Lumbar pedi değiştirmek kolaydır
► Gerçekçi direnç
► Simüle edilmiş CSF başarılı bir delme ile akar

Pediatrik Lomber Delinme Simülatörü, uygulama sırasında stabilite için bir tahtaya bağladır.  Omurga ile tüp,  IV çanta, bebek tozu, sert taşıma çantası ve kullanım kılavuzu ile gelir.