HEPA-ULPA Filtrasyon Ürünleri ve Duman Uzaklaştırma Sistemi

HEPA-ULPA Filtrasyon Ürünleri ve Duman Uzaklaştırma Sistemi

Ürün Kodu: ULPA Filtrasyon
 


ULPA Filtrasyon Ünitesi ve Duman İptal  Etme

  • Asitli dumanların uzaklaştırılması, mikro boyutlu bir kirletici maddeye yol açan numunelerin üzerine doğrudan geçen bir hava giriş havası sunar;   Partikül madde.
  • Bir ULPA filtrasyon ünitesinin eklenmesi bu sorunu ortadan kaldırır.                                                                                                                
  • Yüksek saflıkta hava,% 99.9999 oranında kirleticiler ve 0.12 µm'ye kadar partiküller sistemin üst kısmındaki laminar akış düzeninde sisteme eklenir.
  • Ön erişim kapağı kapatıldıktan sonra, numuneler tamamen laboratuvar ortamından kesilir.
  • Çıkış düzeneğine bağlı filtre tertibatı ve harici egzoz sistemi tarafından sağlanan hava akışı,                                                                            
  • Vulkan'ın ana boşluğunun her zaman negatif basınç altında tutulacağı şekilde ayarlanır.