Langavant Kalorimetre

Langavant Kalorimetre

Ürün Kodu: 111-101238
 


  • Çimentoların ısıl ısınması için LANGAVANT CALORIMETER kullanılmaktadır.
  • Otomatik veri toplama ve hesaplamaların yapılması dahil, EN 196-9'a göre hidrolik çimentoların hidrasyon ısısının otomatik olarak belirlenmesi için bilgisayar destekli kalorimetre.
  • Bu ekipman, test sırasında otomatik veri toplama için bilgisayarlı bir sistem içermektedir.
  • Test verileri, EN 196-9 standardında belirtilen Langavant yöntemine göre geliştirilmiştir.                                                                                 
  • Cihaz için özel olarak IBERTEST AR-GE departmanı tarafından geliştirilen özel bir test yazılımı WinLec32 olan                                           
  • (Test-Lang versiyonu) ile yönetilebilir.
  • Sistem veri alışverişini otomatik hale getirir ve bilgisayar tarafından istenen hesaplamaları gerçekleştirir,                                                     
  • Böylece manuel veri toplamada olası hatalardan kaçınılır.
  • Test sonuçları her zaman güvenilir ve tekrarlanabilir.
  • Test sonuçları bilgisayar dosyalarında saklanır ve raporlama, karşılaştırma, istatistiksel analiz vb. Için her zaman alınabilir.