Tansiyon Ölçüm Simülatörü

Tansiyon Ölçüm Simülatörü

Marka: Nasco/Simulaids
Ürün Kodu: LF01095U
 


Kan Basıncı Simülatörü, fiziksel değerlendirmeyi öğretir ve öğrencilerin tansiyon almaları için öğretimde karşılaşılan belirsizliklerin giderilmesine yardımcı olur. Bu gerçekçi simülatör, hem sistolik hem de diyastolik basınçların değerlerinin ayarlanmasını sağlar. Gerçek klinik deneyimden önce kan basıncı seslerini dinlemek ve ayırt etmek için mükemmel bir yol sağlar. Beş Korotkoff fazını sesli olarak ayırt etmek mümkündür. Canlı bir hastayla çalışırken çoğu kez, baskılar, zorlama yapmakta, öğrenci yeterliliğinin doğru değerlendirilmesini neredeyse imkansız hale getirmekte ve öğrencinin özgüvenini zayıflatmaktadır. Bu gerçekçi ünite ile, öğrenci önceden belirlenmiş sonuçları bulabilir ve öğrencinin prosedürü doğru bir şekilde yerine getirip getirmediğini öğretim görevlisi hatasız bir şekilde bilir. Elektronik olarak üretilen sesler dijital olarak kaydedilir. Simülatöre ait özel tansiyon aleti, elektronik kontrol ünitesi (altı ‥ AA ”piller ile), kullanım kılavuzu ve yumuşak taşıma çantası bulunan  Kan Basıncı Kolunu içerir. Özel bir stetoskop gerekli değildir (stetoskop dahil değildir). 

Özellikleri şunlardır:

► İsteğe bağlı harici hoparlör
Yeniden tasarlanan ve dayanıklı kontrol ünitesi
Palpe edilebilen radyal nabız
Basit kalibrasyon prosedürü

Kontrol Ünitesi Eğitmene şunları sağlar:

► Nabız hızını ayarlama
Sistolik ve diyastolik ayarları seçme
Ses seviyesini ayarlama
Oskültasyon boşluğunu açar veya kapatır
Herhangi bir tansiyon aleti ile kullanım için üniteyi kolayca kalibre etme