Referanslarımız

Smart Stat Simülasyon Maketi ;

 • Bahçeşehir Üniversitesi
 • Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Bartın Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu
 • Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Balıkesir Üniversitesi İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek  Yüksek Okulu
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Amasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
 • Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü Simülasyon Eğitim Merkezi


Smart Mom Doğum Maketi ;

 • Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü Simülasyon Eğitim Merkezi

 

Eğitim Maketleri Genel ;

 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • Adnan Menderes Üniversitesi
 • Ankara Üniversitesi
 • Amasya Üniversitesi
 • Bahçeşehir Üniversitesi
 • Başkent Üniversitesi
 • Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Celal Bayar Üniversitesi
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Dicle Üniversitesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Düzce Üniversitesi
 • Ege Üniversitesi
 • Gazi Üniversitesi
 • Giresun Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi
 • Karaman Mehmet Bey Üniversitesi
 • Kırıkkale Üniversitesi
 • Kocaeli Üniversitesi
 • Koç Üniversitesi
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 • Namık Kemal Üniversitesi
 • Pamukkale Üniversitesi
 • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
 • Sakarya Üniversitesi
 • Sanko Üniversitesi
 • Selçuk Üniversitesi
 • Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi
 • Uludağ Üniversitesi
 • Üsküdar Üniversitesi
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi